Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : संघटन

Name of Author : विनायक पंडित

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 41

Synopsis :
अखिल केशवनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा मंडप, तसा फलक पार्श्वभाग व्यापणारा, सौरभ, मार्कड, हर्षल हे मंडळाचे विशिपंचविशितले कार्यकर्ते मंडपाची बैठी राखण करताहेत. पन्नाशीच्या पिंट्याची साऊंड सर्विस आहे, तो सीड्या चेंज करणे, सीडी प्लेअरची राखाण इत्यादीसाठी प्रेक्षकांच्या डाव्या कोपऱ्यातल्या खुर्चीत बसून खुडबुडतोय, मार्कड हा विशीचा जाडाजुडा कार्यकर्ता बक्षिससमारंभासाठी आणलेल्या, लाकडी लांबलचक टेबलावर पोटावर आडवा पडलाय. पंचविशीतला सौरभ एका खुर्चीत सिग्रेट फुंकत बसलाय, दुसऱ्या खुर्चीवर पाय ताणून आणि दोन्ही हातांचे पंजे जुळवून डोक्यामागे ताणून धरुन हर्षल पिंट्याच्या मागे उभा राहून त्याला सूचना करतोय, पन्नाशीचा पिंट्या त्रासलेला, स्पीकरमधून डरॉव टरॉव असे चित्रविचित्र, लांबत राहिलेले आणि कानात सुईसारखे घुसणारे आवाज सुरु असताना पडदा उघदत जातो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad