Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : वसन्तपुष्प

Name of Author : रविराज सोनार

Reading Cost : $1.0/ Rs.5 / Free

No. Of Pages : 59

Synopsis :
विद्वानांनी हायकूच्या अनेक परिभाषा केल्या आहेत; पण जपानी हायकूकार ‘बाशो’ यांनी केलेली - ‘हायकू म्हण्जे दैनंदिन जीवनातील अद्‍भूत सत्याची अभिव्यक्ती आहे. पण ते सत्य एक विराट सत्याचा अंश असायला पहिजे’.ही परिभाषा खूप महत्वची आहे. पाच-सात-पाच अशा अक्षरसंख्यॆच्या तीन ओळींच्या छंदात लिहिलेल्या हायकूला एक सरळ सोपा अर्थ असतोच. तो अर्थ काहीतरी सांगतोच.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad